Posts by Giáo Xứ Trinh Vương

5 Items

Xây Dựng Nhà Thờ Trinh Vương B1

by Giáo Xứ Trinh Vương

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ CHÚA  1/ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG – Ngày khởi công : 04/04/2016  – Khẩu hiệu : ” Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Tôi”   – Tiến hành thành lập các bộ ban ngành :        + Ban Tổ Chức:  bao gồm Cha Chánh Xứ, Hội Đồng Mục Vụ. […]

Lịch sử hình thành giáo xứ

by Giáo Xứ Trinh Vương

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN LONG XUYÊN GIÁO HẠT VĨNH THẠNH GIÁO XỨ TRINH VƯƠNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GIÁO XỨ TRINH VƯƠNG B1 Phần 1/ THÀNH LẬP : – Từ năm 1956, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Linh đã thành lập, địa điểm ban đầu tại cây số hai kênh B1, gọi […]

[Tin Buồn] Ông Quản GiuSe Nguyễn Sĩ Nhân qua đời

by Giáo Xứ Trinh Vương

Ông Quản Giuse Nguyễn Sĩ Nhân( Ông Quản Đoạt) đã từ trần vào hồi 4h20 ngày 4/11/2016, hưởng thọ 67 tuổi. Ông quản Giuse đã từng cộng tác vào công việc phụng vụ của Giáo Xứ và nay đã lìa khỏi cuộc đời, xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn GiuSe sớm […]

[Tin Buồn] Cha Cố AnTôn Nguyễn Thanh Minh qua đời.

by Giáo Xứ Trinh Vương

Giáo Xứ vô cùng thương tiếc báo tin đến toàn thể bà con dân Chúa trong hoặc ngoài Giáo Xứ. Cha cố AnTôn Nguyễn Thanh Minh, sinh năm 1924 đã được Chúa gọi về vào lúc 3h00 ngày 5/11/2016, hưởng thọ 92 tuổi. Cha Cố AnTôn trong thời gian vừa qua đã hết lòng vì […]