Chia Sẻ

2 Items

Vĩnh Hằng Và Tạm Bợ

by Văn Thân

VĨNH HẰNG VÀ TẠM BỢ Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi (2Cr 5, 14). Sáng ngày 29 tháng 04 năm 1917, giáo xứ Trinh Vương B1, tổ chức Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới, thay cho ngôi nhà thờ cũ xuống cấp đã có nhiều rạn nứt. Đức […]