Lịch Xử Giáo Xứ

1 Item

Lịch sử hình thành giáo xứ

by Giáo Xứ Trinh Vương

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO PHẬN LONG XUYÊN GIÁO HẠT VĨNH THẠNH GIÁO XỨ TRINH VƯƠNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GIÁO XỨ TRINH VƯƠNG B1 Phần 1/ THÀNH LẬP : – Từ năm 1956, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Linh đã thành lập, địa điểm ban đầu tại cây số hai kênh B1, gọi […]