GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

GIÁO HẠT VĨNH THẠNH

GIÁO XỨ TRINH VƯƠNG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GIÁO XỨ TRINH VƯƠNG B1

Phần 1/ THÀNH LẬP :

Từ năm 1956, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Linh đã thành lập, địa điểm ban đầu tại cây số hai kênh B1, gọi là Thánh Điện Trinh Vương. Sau sát nhập Giáo Xứ Bình Cát do Cha Phêrô Trần Mình Tân làm chánh xứ.

 – Ngày 26/04/1961, khi Cha Giuse Nguyễn Ngọc Linh qua đời, Giáo Họ sát nhập vào GIáo Xứ Vạn Đồn B1, do Cha Phêrô Mai Trí Thuật làm chánh xứ.

Phần 2/ CƠ SỞ CHUNG :

– Từ năm 1956, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Linh đã xây dựng nhà thờ bằng tre lá, sau là gỗ tôn. Thầy Vinh Sơn Đỗ Trọng Phát tiếp tục công trình xây dựng cho đến năm 1967, thầy về nghỉ hưu tại Thị Nghè, Sài Gòn.

– Từ năm 1978 đến năm 1983, thầy Phanxicô Nguyễn Hải Minh đã sửa chữa và nâng cấp nhà thờ, khánh thành nhà thờ vào ngày 08/12/1982, do cha quản hạt Sêbastinô Đỗ Đức Phổ chủ tế.

– Từ ngày 05/08/1987 đến ngày 09/03/1995, Cha Giuse Trần Đình Thụy đã kiến thiết đài thánh Giuse, và cải táng mộ Cha Giuse Nguyễn Ngọc Linh. Làm nhà xứ, hàng rào, cầu nhà thờ, tượng đài Đôngboscô, cánh Thánh Giá nhà thờ và nhà mồ.

– Từ ngày 12/04/1995 đến 14/03/2007, Cha Giuse Âu Thanh Bình đã kiến thiết gác đàn, phòng hội, các phòng giáo lý, lợp lại mái tôn nhà thờ, làm tháp chuông, xây tường dọc nghĩa trang, kè đường, nâng cấp nền nhà thờ và tu sửa đài thánh Giuse.

– Từ ngày 16/03/2007 đến 10/01/2012, Cha Giuse Đỗ Xuân Ngọc tiếp tục duy trì những công trình của Họ Đạo. Do gian cung thánh đã xuống cấp nên Cha đã tiến hành nâng cấp, chỉnh trang lại và tu sửa phòng thánh, trang bị quạt các phòng học giáo lý và hệ thống điện nhà thờ.

– Từ ngày 11/01/2012, Cha Giuse Nguyễn Công Chính đã nâng cấp đường bê tông từ nhà thờ ra đất thánh, kè tưởng từ nhà Tông Đồ ra chung quanh đất thánh, tiến hành bốc những ngôi mộ đã chôn cất từ lâu và tập trung lại trước tượng đài lòng Chúa thương xót, quy hoạch phần mộ của trẻ em, làm đồi Đức Mẹ sầu bi và tượng đài lòng thương xót Chúa, Cha làm đường kiệu từ nhà thờ ra đất thánh, tiến hành lấp ao cá và nâng cấp từ ruộng lên thổ từ nhà Tông Đồ ra đất thánh.

Phần III/ NHÂN SỰ :

 * Quý Cha đã phụ vụ tại nhà thờ Trinh Vương :

1) Cha Giuse Nguyễn Ngọc Linh : phục vụ Giáo Họ từ năm 1956 đến ngày 26/04/1961 thì Cha qua đời, đã an táng tại khuôn viên đài thánh Giuse.

2) Thầy bốn Phanxicô Saviê  Nguyễn Hải Minh được bề trên tu hội Tận Hiến chấp nhận cho về giúp Giáo Họ từ năm 1978 đến năm 1983

3) Cha Giuse Trần Đình Thụy : Ngày 05/08/1987 bề trên sai Thầy Trần Đình Thụy về giúp Giáo Họ. Ngày 04/09/1992, Thầy được tiến chức Linh Mục, và tiếp tục phục vụ Giáo Họ đến ngày 09/03/1995.

4) Cha Giuse Âu Thanh Bình được bề trên sai về coi sóc Họ Đạo từ ngày 12/04/1995 đến ngày 14/03/2007.

5) Cha Giuse Đỗ Xuân Ngọc tiếp quản các công việc của Họ Đạo từ ngày 16/03/2007 đến ngày 10/01/2012.

6) Cha Giuse Nguyễn Công Chính tiếp tục việc coi sóc Họ Đạo từ ngày 11/01/2012 đến nay.

Ngày 09/09/2013, Tòa Giám Mục nâng từ Giáo Họ lên thành Giáo Xứ Trinh Vương B1 và chọn ngày Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương 22/08 hàng năm là ngày bổn mạng của Giáo Xứ.

 * Quý Soeur đã phục vụ tại Họ Đạo Trinh Vương :

1) Các Soeur Tin, Soeur Suy thuộc dòng ĐaMinh phục vụ từ năm 1956.

2) Sau 30/04/1975 đến năm 1992, bề trên dòng ĐaMinh sai quý Soeur Đinh Thị Thu Nga, Soeur Bùi Thị Anh Thư, Soeur Nguyễn Thị Duyên và Soeur Bùi Thị Hiệp tiếp tục phục vụ Họ Đạo.

Phần IV/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO XỨ :

– Từ năm 1995 , các giới vẫn được hình thành,duy trì và phát triển, giới Thiếu Nhi được hình thành, các lớp Giáo Lý được tổ chức thường xuyên trong năm vào các ngày thứ 5 và Chúa Nhật. Đồng thời thành lập các nhóm chia sẻ Lời Chúa, và nhóm lòng thương xót Chúa. Thành lập các giới, hội đoàn thể : Gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, giới thiếu nhi Thánh Thể,  hội dòng Ba Đaminh, gia đình Đức Mẹ Đồng Công và nhóm Donbosco. Các giới, hội đoàn thể được sinh hoạt và tĩnh tâm hàng tháng và được tổ chức các ngày lễ bổn mạng. Gia đình Đức Mẹ Đồng Công phối hợp với hội dòng Đaminh thường xuyên đi tặng quà cho các bệnh nhân, người già và neo đơn trong giáo xứ.

Phần V/ CÁC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ QUA CÁC THỜI KỲ .

      Khu Giuse                              Khu Lộ Đức                                      Khu Truyền Tin                           Khu Gioan

Tom  Ng. Hữu Cọt                  Inhaxio Ng. Văn Súy                         Mic. Bùi Quang Biến                  Giuse Ng. Sĩ Ấn
Inhaxio Đặng Phục Nhãn     Inhaxio Đỗ Như Đoán                      Mic. Bùi Quang Tự                     Mic. Bùi Trần Thích
Toma Phạm Hữu Tu                Inaxio Đặng Phúc Lộc                      Mic. Bùi Quang Bào                   Mic. Trần Văn Tứ
G.Baotixita Ph. Đức Định      Inhaxio Tạ Đức Khấn                       Toma Ng. Văn Tiền                    Mic. Bùi Quang Ty
Toma Ng. Văn Kha                   Inhaxio Ng. Văn Nghị                       Mic. Bùi Trung Thuận               Mic. Ng. Khắc Tịch
Inhaxio Đặng Đình Ngư         Inhaxio Ng. Quang Huyên              Mic. Bùi Công Thuận               Inhaxio Ng. Văn Long
Vicente Nguyễn Văn Nghi     Inhaxio Ng. Văn Kiền                       Mic. Bùi Quang Trung              Đaminh Ng Ngọc Bích
Toma Phạm Lực                        Inhaxio Ng. Văn Toan                       Mic. Hoàng Đắc Bình               Mic. Hoang Đắc Điều
Toma Phạm Trung Đức            Inhaxio Ng. Văn Điền                       Mic. Bùi Trần Độ                       Giuse Ng. Sĩ Tuân
Toma Phạm Văn Đáp               Vincente Tạ Đức Hinh                       Mic. Bùi Trung Cổn                  Giuse Ng. Minh Sơn
Toma Ng. Văn Uy                      Inhaxio Ng. Văn Hào                        Mic. Bùi Trung Tới                    Anna Bùi Thị Thơm
Anton Ng. Xuân Khôi               Inhaxio Ng. Văn Đông                      Vicente Phạm Minh Kiên         Maria. Ng. T. Như Vân
Vicente Hà Đăng Đình              Giuse Ng. Sĩ Nhân                             Mic. Nguyễn Công Khanh        Rafael Ng. Xuân Thu
G.Baotixita Ph.Đức Trung      Giuse Ng. Văn Huân                          Mic. Bùi Quang Thư                  Giuse Hoàng Văn Ngọc
Anton Phạm Văn Vận                Vicente Ng. Văn Ký                           Mic. Bùi Quang Tuyển             Mic. Bùi Quang Hùng
Maria Đặng Thị Ngắm               Inhaxio Ng. Văn Diện                       Mic. Bùi Trung Thái                 Mic. Hà Trung Điểm
Maria Ng. Thị Mâu                    Inhaxio Ng. Quý Thành                    Mic. Bùi Trần Tân                     Giuse Ng Sĩ Đoàn
Maria Ng. Thị Hoa                   Inhaxio Ng. Hoàng Nam                  Mic. Nguyễn Khắc Măng            Phero Bùi Văn Hoàng
Toma Ng. Văn Tiến                    Inhaxio Ng. Văn Tâm                       Inhaxio Trần Đức Thanh         Mic. Ng. Khắc Quang
 Toma Lê Văn Thân                      Inhaxio Tạ Đức Nguyện                      Mic. Bùi Văn Viện                   Mic. Ng. Văn Bạ
  Inhaxio Ng. Văn Chính              Vicente Ng. Tuấn Đức                      Mic. Bùi Trung Thái
 Toma Phạm Thanh Sơn             Maria Ng. Thị Hương                          Mic. Tạ Đức Phơn
Toma Phạm Minh Dương          Maria Ng. Thị Thú                              Maria Ng. Thị Dung
 Inhaxio Đặng Phúc Khuây         Luca Ng. Văn Bình                            Mic. Bùi Trung Tán
 Giuse Đinh Văn Mỹ                     Mic. Tạ Đức Vụ                                   Mic. Hoàng Đắc Đạo
  Toma Phạm Đức Tuyên              Inhaxio Ng. Văn Luận                      Mic. Bùi Quang Vũ
 Toma Ng. Văn Thái                     Inhaxio Trần Đức Trung                  Mic. Bùi Trung Hùng
Giuse Ng. Sĩ Đoan                        Inhaxio Ng. Văn Cường
 Mic. Hoàng Đắc Nhiễu                Giuse Ng. Văn Hoàng
 Toma Ng. Minh Tân                     Mic. Hoàng Cao Hải
 Giuse Phạm Đồng Thiên            Inhaxio Đỗ Thành Út Trung
 Phero Phạm Tiễn Dũng
  Rafaen Tạ Xuân Sao
Toma Ng. Khoa Nam

* Trong quá trình thu thập tài liệu và hình thành bài viết có gì sai sót mong quý bạn đọc thông cảm bỏ qua và rất mong nhận được những lời góp ý và đóng góp thêm thông tin cho bài viết được đầy đủ hơn. Thay mặt Giáo Xứ xin chân thành cảm ơn.