Hòa trong không khí của Giáo phận mừng kính lễ hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo Xứ cũng tổ chức thánh lễ mừng kính hai thánh, đồng thời hai thánh cũng là bổn mạng của các vị trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Thánh lễ được tổ chức trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mong rằng hai thánh luôn cầu bầu cùng Chúa xuống nhiều ơn lành cho các vị trong HĐMV, để các vị có thể nhiệt tâm nhiệt tình lo việc nhà Chúa, phụng vụ Chúa hết mình.