Chúa Nhật thứ XVII mùa thường niên nhằm ngày 30/7/2017, Giáo Xứ long trọng cử hành Thánh lễ bao đồng trọng thể  cho các em thiếu nhi đã đủ tuổi, kiến thức giáo lý và đủ điều kiện để được tuyên hứa bao đồng. Thánh lễ được tổ chức trang nghiêm, sốt sắng cùng với niềm vui và tự hào của các em được bao đồng trọng thể cũng như phụ huynh của các em.