Ngày 16/6/2017, thể theo nguyện vọng và mong muốn của gia đình bác Giáo Luật. Cha Xứ Giuse cử hành Thánh Lễ xin ơn bình an, việc học tập đạt được nhiều điều tốt đẹp cho người con thứ hai của bác Giáo Luật. Bác Giáo Luật nhiều năm qua đã hết lòng hi sinh, phục vụ công việc của Giáo Xứ và cộng đoàn, nay cũng nhân dịp người còn thứ hai của bác giáo bắt đầu vào ngưỡng cửa đại học nên Cha Xứ cũng cử hành Thánh Lễ xin ơn bình an. Trong bài chia sẻ, Cha Xứ cũng kêu gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con của bác Giáo nói riêng và nói chung cho những người con của Giáo Xứ đang làm việc, học tập ở những nơi xa. Mong rằng Chúa sẽ đoái thương gìn giữ các em, ban cho các em nhiều hồng ân và như Chúa Giêsu xưa càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn  và ân nghĩa  trước mặt Thiên Chúa và người ta. (Lc 2, 52)