Giáo Xứ vô cùng thương tiếc báo tin đến toàn thể bà con dân Chúa trong và ngoài Giáo Xứ, bà cụ cố Maria Trần Thị Nở phụ mẫu thân sinh của Sơ Tuyết đã vâng lời về với Chúa vào hồi 17h50′ ngày 23/9/2017, hưởng thọ 83 tuổi. Lúc sinh thời, bà rất siêng năng tham dự các giờ chầu, thánh lễ và có một lối sống rất đạo đức. Mong bà con dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho bà cụ Cố Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.