Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Giáo Xứ trân trọng kính báo, Ông Micae Bùi Trần Tân, sinh năm 1962 thuộc giáo khu Truyền Tin, Giáo Xứ Trinh Vương B1 đã qua đời vào ngày 8/6/2017. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Micae sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.