Ông Quản Giuse Nguyễn Sĩ Nhân( Ông Quản Đoạt) đã từ trần vào hồi 4h20 ngày 4/11/2016, hưởng thọ 67 tuổi. Ông quản Giuse đã từng cộng tác vào công việc phụng vụ của Giáo Xứ và nay đã lìa khỏi cuộc đời, xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn GiuSe sớm được hưởng tôn nhan Chúa trên trời.

1478358996503_14120 1478358996942_14122

1478358997112_14123 1478358996235_14119