• LỜI CHÚA MỖI NGÀY

  • LIÊN HỆ GIÁO XỨ

    • Ấp B1, Xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, T/P Cần Thơ.
    • Phone: 0292.3856.727