Blog

header background

Mừng lễ các đẳng linh hồn

Ngày 02/11/2018, Giáo Xứ mừng lễ các đẳng linh hồn, thánh lễ được cử hành tại khuôn viên đất thánh

GP.LONG XUYÊN: Công bố lên xứ và nhận chức cha xứ Trinh Vương, B1

Đối với giáo họ Trinh Vương, ngày 09.12.2013 đã đi vào lịch sử, vì Đức Giám Mục Giáo Phận về

[Tin Buồn] Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Lậng qua đời

Trong niềm tin vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa GiêSu. Giáo Xứ trân trọng kính báo đến

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ TRINH VƯƠNG B1

Gp. Long Xuyên: THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ TRINH VƯƠNG B1 Sáng nay ngày 30/4/2017, giáo