Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Trinh Vương B1

Sau 5 năm khởi công và xây dựng đến hôm nay, được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các ân nhân, quý chức, bao mồ hôi công sức của bà con giáo dân, cùng với những lời cầu nguyện của bà con giáo dân xa gần, ngôi thánh đường thân thương của Giáo Xứ Trinh Vương B1 đã hoàn thành tốt đẹp.

Ngày 31/5/2019 Giáo Xứ hân hoan cử hành thánh lễ Cung Hiến Thánh Đường với sự hiện diện của Đức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên, quý Cha trong giáo phận và hơn 3000 bà con giáo dân. Thánh lễ được cử hành trang nghiêm và long trọng trong niềm vui và sự phấn khởi của mọi người.

Giáo Xứ xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các vị ân nhân xa gần, đã góp công, góp sức, vật chất , lời cầu nguyện suốt 5 năm qua để Giáo Xứ có thể hoàn thành được ngôi thánh đường  như ngày hôm nay. Cũng không quên cám ơn đến toàn thể bà con giáo dân xa gần đã chung tay cũng Giáo Xứ xây dưng ngôi thánh đường.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh và Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý ân nhân.

 

Trả lời