GIÁO XỨ MỪNG KÍNH LỄ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG, BỔN MẠNG GIÁO XỨ TRINH VƯƠNG B1

Ngày 22 tháng 8 năm 2020, GIáo Hội mừng kính lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, hòa trong không khí của Giáo Hội. Giáo Xứ Trinh Vương long trọng tổ chức thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, cũng là bổn mạng của Giáo Xứ. Thánh lễ được tổ chức sốt sắng và có nghi thức kiệu tượng Đức Mẹ chung quanh Thánh Đường.

 

 

Trả lời