GIÁO XỨ TỔ CHỨC TRẠI HÈ 2019

–  Ngày 20/07/2019, Giáo Xứ tổ chức trại hè cho toàn thể thiếu nhi thánh thể của Giáo Xứ, đồng thời có thêm sự tham gia của 8 Giáo Xứ.

– Hội trại với chủ đề “Bảy mối duyên tình” nêu cao tinh thần gắn kết của bộ phận các xứ đoàn thiếu nhi thánh thể trong Giáo Phận.

Trả lời