Giáo xứ trinh vương b1 mừng lễ các đẳng linh hồn

Ngày 02/11/2018, Giáo Xứ mừng lễ các đẳng linh hồn, thánh lễ được cử hành tại khuôn viên đất thánh trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trả lời