GIÁO XỨ XÂY DỰNG CÂY CẦU LƯU THÔNG 2 BỜ KÊNH B1.

Nhận thấy được sự xuống cấp của cây cũ bắc ngang hai bờ kênh, ảnh hưởng không tốt đến việc giao thông đi lại của bà con giáo dân trong Giáo Xứ, Cha Chánh Xứ Giuse cùng HĐMV Giáo Xứ đã quyết định xây dựng lại cây cầu để bà con giáo dân đi lại được thuận tiện hơn, đồng thời việc tham dự thánh lễ cũng được sốt sáng hơn. Kinh phí xây dựng cầu từ các nhà hảo tâm cũng như sự đóng góp công sức của bà con giáo dân. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho các vị ân nhân đã giúp đỡ cho Giáo Xứ hoàn thành việc xây dựng cây cầu hiệp thông!

Trả lời