GIỜ KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN TRONG THÁNG 11

Hằng năm, Hội Thánh Công Giáo giành tháng 11 để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Trong tâm tình cầu nguyện, Giáo Xứ cũng tổ chức các giờ kinh vào mỗi  buổi tối các ngày trong tuần lúc 18h, để dâng các lời kinh, tiếng hát và lời cầu nguyện cho các đẳng linh hồn mau chóng được thoát khỏi nơi luyện tội để được về bên tôn nhan Chúa. Xin mọi người thêm lời hiệp ý.

Trả lời