Kỉ Niệm 11 Năm Thụ Phong Linh Mục Của Cha Chính Xứ GiuSe

Ngày 30/5/2019, Giáo Xứ hân hoan kỉ niệm 11 năm thụ phong Linh Mục của Cha Chánh Xứ Giuse, Hồng Ân Linh Muc Chúa đã tuôn đổ xuống trên Người. Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và thánh cả Giuse bổn mạng của Cha gìn giữ Cha để Cha có thể vững bước trên con đường mục vụ sắp tới.

Trả lời