Lễ Giỗ 59 Năm Cha Cố Giuse Nguyễn Ngọc Linh

Ngày 26/4/2020,Cha Chánh Xứ Giuse cử hành Thánh Lễ  kỉ niệm 59 năm Cha Cố Giuse Nguyễn Ngọc Linh được Chúa gọi về. Trước tình hình của dịch bệnh Covid-19 cũng như tuân theo hướng dẫn tổ chức các sinh hoạt cộng đoàn của Tòa Giám Mục Long Xuyên. Thánh lễ được cử hành với sự tham gia hạn chế của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và các quý chức tân cựu. 

“Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói :” Bình an cho anh em” – Ga 20, 19-20

Nguyện xin Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, qua lời cầu bầu của Cha Cố Giuse, cho Hội Thánh Toàn Cầu, Giáo Hội Việt Nam nói chung, Giáo Phận Long Xuyên và Giáo Xứ Trinh Vương B1 nói riêng, được phúc lành bình an trong Chúa và sớm vượt qua đại địch lần này.

Trả lời