LỄ GIỖ 60 NĂM CHA CỐ GIUSE NGUYỄN NGỌC LINH

Ngày 26/4/2021, Giáo Xứ tổ chức Thánh Lễ kỉ niệm lễ giỗ 60 năm cha cố Giuse Nguyễn Ngọc Linh, Linh Mục tiên khởi của Giáo Xứ Trinh Vương B1. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse.!

 

Trả lời