Thánh Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn

Ngày 2/11, Giáo Hội Công Giáo chọn là ngày tưởng nhớ đến các tính hữu đã qua đời. Giáo Xứ Trinh Vương cũng long trọng tổ chức Thánh Lễ nơi khuôn viên Đất Thánh. Thánh Lễ được tổ chức long trọng và trang nghiêm trong bầu khí sốt sáng và cầu nguyện. 

Trả lời