THÁNH LỄ KẾT THÚC THÁNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Ngày 30/11/2020, Cha Chánh Xứ Giuse tổ chức thánh lễ kết thúc tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn tại khuôn viên đất thánh. Trong tháng 11 tưởng nhớ đến các đẳng linh hồn vừa qua, bà con giáo dân trong Giáo Xứ tích cực tham gia các các giờ kinh, phụng vụ để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn đang còn phải chịu đền tội nơi luyện ngục, được sớm trở về hưởng nhanh thánh Chúa trên thiên đàng.

Trả lời