Thánh Lễ Kĩ Niệm 1 Năm Khánh Thành Thánh Đường và 12 Năm Hồng Ân Thánh Chức Linh Mục Của Cha Chánh Xứ GiuSe

Ngày 30/5/2020, hòa trong không khí Giáo Hội chuẩn bị mừng Thánh Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Xứ Trinh Vương B1 long trọng tổ chức Thánh Lễ kỉ niệm 1 năm ngôi Thánh Đường được khánh thành, đồng thời cũng tròn 12 năm hồng ân lãnh nhận Thánh Chức Linh Mục của Cha Chánh Xứ Giuse. Thánh Lễ đồng tế với sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài Giáo Xứ. Thánh Lễ được cử hành nghiêm trang sốt sáng, với hiệp ý cầu nguyện cho toàn thế giới được sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân các vị ân nhân đã bỏ công sức, tiền của và lời cầu nguyện, để Giáo Xứ có một ngôi nhà chung cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu và Chúa Thánh Thần ban thêm sức mạnh và đổ tràn hồng ân trên quý ân nhân. 

Trả lời