THÁNH LỄ MÃN NHIỆM HĐMV KHÓA 2, BỔ NHIỆM HĐMV KHÓA 3

Chúa Nhật ngày 04 tháng 08 năm 2019, Giáo Xứ long trọng cử hành Thánh Lễ mãn nhiệm của HĐMV khóa 2, đồng thời bổ nhiệm các vị trong HĐMV khóa 3.

Trong suốt 4 năm vừa qua, các vị trong HĐMV khóa 2 đã vất vả lo việc Nhà Chúa, đồng thời góp công góp sức, tinh thần và trách nhiệm để cùng với Cha Xứ xây dựng và hoàn thành ngôi nhà chung của Giáo Xứ. Cha Xứ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị trong HĐMV, đồng thời cũng cầu chúc cho các vị được muôn ơn lành của Chúa, mà mong Chúa trả công bội hậu cho các vị. Qua đây, Giáo Xứ cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các vị trong HĐMV đã hi sinh và nhiệt thành trong công tác phụng sự. 

Chúc các vị trong HĐMV khóa 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của Giáo Xứ giao phó. Góp phần xây dựng Giáo Xứ ngày một tốt đẹp hơn.

Trả lời