Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo Xứ Trinh Vương B1

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Giáo Xứ long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng của Giáo Xứ, ngoài ra cũng là thánh lễ xưng tôi, rước lễ lần đầu của các em thiếu nhi. Thánh lễ đồng tế với hết sức trang nghiêm và sốt sắng.

 

 

Trả lời