THÁNH LỄ QUAN THẦY CA ĐOÀN TERESA CALCUTTA

Ngày 05/09/2019, Giáo Xứ long trọng tổ chức lễ mừng kính thánh Teresa Calcutta, cũng là bổn mạng của Ca Đoàn Giáo Xứ. Xin Chúa cũng như thánh Teresa ban nhiều hồng ân xuống cho các vị trong ca đoàn, để các vị nhiệt tâm nhiệt tình lo việc nhà Chúa, dâng lời ca tiếng hát để thánh lễ được thêm phần long trọng và sốt sáng hơn.

Trả lời