THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG TÂN LINH MỤC INHAXIÔ NGUYỄN QUÝ QUẬN

Giáo Xứ Trinh Vương B1 vui mừng cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn mừng Tân Linh Mục Inhaxio Nguyễn Quý Quân, một người con của Giáo Xứ đã đi theo Ơn Gọi của Chúa và dấn thân trong bậc tu trì dòng Chúa Thánh Thần- Spriritans. Thánh Lễ đồng tế được cử hành trong không khí vui mừng và sốt sáng.

HA

Trả lời