Thánh Lễ Trực Tuyến Giáo Xứ Trinh Vương B1

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid 19, đồng thời cũng chấp hành theo thông báo của Tòa Giám Mục Long Xuyên, kể từ 16h ngày 27/3/2020, Giáo Xứ sẽ tạm ngưng cử hành Thánh Lễ,các sinh hoạt tôn giáo có cộng đoàn tham dự. 

Không để cộng đoàn thiếu vắng Lời Chúa và các nghi thức phụng vụ , kể từ Thứ 7 ngày 28/03/2020, Giáo Xứ cử hành Thánh Lễ trực tuyến trên Facebook và Youtube của Giáo Xứ vào lúc 19h các ngày trong tuần. Mọi người có thể truy cập theo đường dẫn :

Facebook : Thánh Lễ Trực Tuyến Giáo Xứ Trinh Vương B1 | https://www.facebook.com/groups/682953572475416/

Youtube : Giáo Xứ Trinh Vương B1 | http://www.bit.ly/gxtrinhvuongb1

Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cùng Chúa, để thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có thể phòng chống và đẩy lùi được dịch bệnh, qua đó các thánh lễ có thể được tiếp tục.

Qua đây, xin cầu chúc ơn bình an của Chúa Giêsu và Mẹ Maria xuống trên toàn thể bà con giáo dân trong và ngoài Giáo Xứ.

Thánh lễ Chúa Nhật Ngày 28/3/2020

Nhập Lễ

 

Phụng Vụ Lời Chúa

 

Phụng Vụ Thánh Thể

 

 

Kết Lễ

Trả lời