[TIN BUỒN] Bà Isave Nguyễn Thị Lê Qua Đời

Giáo Xứ vô cùng thương tiếc báo tin, Bà Isave Nguyễn Thi Lê đã được Chúa gọi về vào lúc 6h00 ngày 16 tháng 8 năm 2020, hưởng thọ 63 tuổi. Bà ở Giáo khu Giuse khi còn sinh thời.

Thánh lễ được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Trinh Vương B1 và được an táng tại đất thánh Giáo Xứ.

Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho bà Isave sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

 

Trả lời