[TIN BUỒN] BÀ CỤ TRÙM MARIA NGUYỄN THỊ HIỀN QUA ĐỜI

Trong niềm tin vào Chúa GIÊSU Tử Nạn và Phục Sinh, Giáo Xứ vô cùng thương tiếc báo tin, Bà Cụ Trùm Maria Nguyễn Thị Hiền đã được Chúa gọi về lúc 23h05 ngày 02 tháng 02 năm 2020, hưởng thọ 89 tuổi. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện, để linh hồn Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

[]

Trả lời