[Tin Buồn] Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Lậng qua đời

Trong niềm tin vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa GiêSu. Giáo Xứ trân trọng kính báo đến toàn thể bà con trong và ngoài Giáo Xứ, Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Lậng sinh năm 1920 đã được Chúa gọi về vào lúc 17h00 ngày 03/10/2018. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được về hưởng dung nhan Chúa trên trời.

Trả lời