[Tin Buồn] Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Rụ Qua Đời

Trong niềm tin vào Chúa GIÊSU Tử Nạn và Phục Sinh, Giáo Xứ vô cùng thương tiếc báo tin, Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Rụ đã được Chúa gọi về lúc 16h00 ngày 04 tháng 04 năm 2020, hưởng thọ 96 tuổi. Lúc còn sinh thời, Cụ bà rất siêng năng tham dự Thánh Lễ, dù tuổi cao sức yếu, nhưng Cụ bà vẫn rất nhiệt tâm, nhiệt tình đến với Chúa.  Xin mọi người thêm lời cầu nguyện, để linh hồn Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Trả lời