[TIN BUỒN] Cụ Cố Maria Tạ Thị Soi Qua Đời

Bà Cụ Cố Maria Tạ Thị Soi đã được Chúa gọi về vào lúc 22h30 ngày 10 tháng 08 năm 2019. Tuy Cụ Cố đã xa Giáo Xứ khá lâu, nhưng khi qua đời vẫn muốn trở về Giáo Xứ. Giáo Xứ vẫn luôn coi Cụ Cố Maria là một thành viên trong cộng đoàn Giáo Xứ. Thánh lễ  an táng của Cụ Cố được tổ chức trang nghiêm, với sự chủ tế của cha Toma, cũng là người cháu ngoại của Cụ Cố. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Bà Cụ Cố Maria để Chúa đoái thương linh hồn Maria được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

 

Trả lời