[TIN BUỒN] Cụ Ông Inhaxio Đặng Phúc Quynh Qua Đời

Trong niềm tin vào Chúa KiTô tử nạn và phục sinh, Giáo Xứ vô cùng thương tiếc báo tin, cụ ông Inhaxio Đặng Phúc Quynh đã được Chúa gọi về vào lúc 21h15 ngày 18/12/2019, hưởng thọ 77 tuổi. Thánh Lễ an táng được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Trinh Vương B1 và sau đó được an táng tại Đất Thánh của Giáo Xứ. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Inhaxio để linh hồn Inhaxio sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Trả lời