[TIN BUỒN] CỤ ÔNG LOUIS ĐỖ ĐĂNG DOANH QUA ĐỜI

Trong niềm tin vào Chúa GIÊSU Tử Nạn và Phục Sinh, Giáo Xứ vô cùng thương tiếc báo tin, Cụ ông Louis Đỗ Đăng Doanh đã được Chúa gọi về lúc 15h40 ngày 02 tháng 02 năm 2020, hưởng thọ 83 tuổi. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện, để linh hồn cụ ông Louis sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Trả lời