[TIN BUỒN] Cụ Ông Micae Maria Nguyễn Văn Xin Qua Đời

Trong niềm tin vào Chúa Kito Tử Nạn và Phục Sinh, Giáo Xứ Trinh Vương B1 vô cùng thương tiếc báo tin Cụ Ông Micae Maria Nguyễn Văn Xin đã được Chúa gọi về vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, hưởng thọ 78 tuổi. 

Thánh lễ được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Trinh Vương B1 và được an táng tại đất thánh Giáo Xứ.

Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Cụ Ông Miace Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

[]

Trả lời