[TIN BUỒN] Ông Giuse Phạm Đồng Thiện Qua Đời

Trong niềm tin vào CHúa KiTo tử nạn và phục sinh, Giáo Xứ Trinh Vương vô cùng thương tiếc báo tin, Ông GIuse Phạm Đồng Thiện đã được Chúa gọi về ngày 25 tháng 5 năm 2021, hưởng dương 53 tuổi.. Thánh lễ an táng được cử hành vào ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Trả lời