[TIN BUỒN] ÔNG MICAE MARIA NGUYỄN VĂN BẠ QUA ĐỜI

Giáo Xứ Trinh Vương B1 vô cùng thương tiếc báo tin, Ông Micae Maria Nguyễn Văn Bạ đã từ trần vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, hưởng thọ 82 tuổi. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho ông Micae Maria, để ông sớm được Chúa tha thứ và được về quê trời vinh phúc.

Trả lời