[TIN BUỒN] Ông TÔMA Nguyễn Văn Tuân Qua Đời

Trong niềm tin vào Chúa Kito Tử nạn và Phục sinh, Giáo Xứ Trinh Vương kính báo, ông Tôma Nguyễn Văn Tuân đã được Chúa gọi về, Xin mọi người thêm lời cầu nguyện, để linh hồn ông Tôma sớm được về hưởng niềm vui nước Trời.

Trả lời